Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Пълен списък на публичните регистри на община Златица се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.