Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Златица

Дата на публикуване: 27.07.2022
Последна актуализация: 26.06.2023

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в община Златица от 27.06.2022 г. стартира проект "3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Златица", който ще продължи до 09.09.2022г. Повече информация може да получите в сградата на общината при специалист "Социални дейности".

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Име на бенефициента: Община Златица

Начало: дата 27.06.2022 г.

Край: дата 09.09.2022 г.

Стойност: 8 613 лв.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Визуална идентификация
Дата на публикуване: 27.07.2022