Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Текущ ремонт на градски парк Пещерата

Дата на публикуване: 26.11.2021
Последна актуализация: 26.11.2021

Община Златица уведомява гражданите, че от 25.11.2021г. стартира обновяване и текущ ремонт на градски парк Пещерата, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 31044.502.561, 31044.502.559, 31044.502.560 по ККИР на гр. Златица.

Проектът се реализира със съдействието на „Аурубис България“ АД по партньорска програма между община Златица и дружеството.

  • източник на финансиране – партньорска програма между община Златица и „Аурубис България“ АД;
  • период на изпълнение – м.ХІ.2021-м.ІІІ.2021г.
  • статус – започнат.