Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Укрепване на общинския капацитет

Дата на публикуване: 28.11.2023
Последна актуализация: 28.11.2023

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

Име на операцията:  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Име на бенефициента: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Начало на проекта:  01.04.2023 г.

Продължителност на проекта: 13 месеца

Стойност на проекта: 181 324,77 лв.