Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Проекти на нормативни актове на общинска администрация.

Тук се публикуват проекти на нормативни актове, изготвени от общинска администрация, които се разглеждат и гласуват от Общински съвет Златица.

Проектите изготвяни от Общински съвет - Златица можете да намерите в раздел Проекти на нормативни актове на Общински съвет - Златица.

Зареждане ...