Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Издадените актове на кмета може да видите в раздел "Актуално", под-раздел "Заповеди", с наименование "Заповед № XXX от дд.мм.гггг".