Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Стоян Николов Генов

Кмет на община Златица

Приемно време:

Понеделник от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Контакти:

Тел.:  0728 / 60 201

Факс: 0728 / 60 202

еmail: s.genov@zlatitsa.bg

Стоян Генов е роден на 14.09.1964 г. в гр. Златица, община Златица. Основното си образование е завършил в СУ” Паисий Хилендарски” гр. Златица, а средното в Техникум по механизация на селското стопанство, отново в Златица.

 Притежава три магистърски степени от Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, гр. София:

  • Автоматизация на минното производство;
  • Индустриален мениджмънт;
  • Инженерна безопасност.

Председател на Общински съвет Златица в мандат 2011 – 2015 г. Член на Управителния съвет на Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България /НАПОС/в същия мандат.

Общински съветник в мандат 2015-2019 г.

Председател на Обществения съвет към СУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Златица в мандат 2016-2019 г.

Семеен с две деца.