Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JAS4
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JAS5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

Комисия за противодействие на корупцията

Лицата заемащи висши публични длъжности, включително кметове подават декларациите по Закона за противодействие на корупцията към Комисия за противодействие на корупцията и могат да бъдат достъпени в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности

Регистър по Закон за противодействие на корупцията

Община Златица поддържа публични регистри, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), които се публикува на портала за отворени данни на Република България.

Линк към регистрите по ЗПК

Линк към всички публични регистри на община Златица, на портала за отворени данни на Република България.

Декларации

Образец на Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларации по чл. 49 т. 1 от ЗПК за 2024г - 3 броя

Декларации по чл. 49 т. 2 от ЗПК за 2024г - 2 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2023г - 9 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2023г - 6 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2022г. - 5 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022г - 6 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 9 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021г. - 7 броя

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 11 броя

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020г. - 48 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 1 брой

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 1 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 43 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)

Декларации по чл. 35 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2018г. - 42 броя - (Част 1) / (Част 2) / (Част 3)