Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2021

Решения за развитието се взимат от Общински съвет Златица чрез гласуване или от Кмета на Община Златица, който се ръководи от управленската си програма.

Общинска администрация не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влезли в законова сила решения на Общински съвет, кмета на община Златица или задължения произлизащи от националното или международно законодателство.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни за всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос. Нормативните документи приемани от Общински съвет Златица се публикуват на страницата на община Златица в раздел Проекти на нормативни актове преди заседанието на което се обсъждат, според определеният законов срок, позволявайки да се внесат предложения за промени и корекции към ОбС - Златица от всяка заинтересована страна.