Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2021

Устройствен правилник на Общинска администрация - Златица 

Всички вътрешни правила на Общинска администрация - Златица