Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2021

Транспортът на територията на общината е главно автомобилен. Налична е и железопътна гара.

През територията на общината, от запад на изток, на протежение от 4,7 km преминава участък от трасето на жп линията София – Карлово – Бургас от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 44,1 km:

  • участък от 3,6 km от Републикански път I-6 (от km 200,9 до km 204,5);
  • участък от 27,3 km от Републикански път II-37 (от km 36,8 до km 64,1);
  • последният участък от 2,8 km от Републикански път III-6004 (от km 30,1 до km 32,9);
  • участък от 10,4 km от Републикански път III-6006 (от km 4,4 до km 14,8).

Автобусният транспорт се движи по линията София - Карлово. Община Златица изпълнява и дейности по превоз на деца и ученици от учебните заведения в общината.

Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3