Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KS7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K4

Заповеди за отчуждаване на имоти

Заповедите за отчуждаване на имоти се публикуват в раздел "Актуално", под-раздел "Заповеди", с наименование "Заповед за отчуждаване на имот № XXX от дд.мм.гггг". 

През 2021 г., няма издадени заповеди за отчуждаване на имоти.

 

 

 

 

 

Зареждане ...