Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Жилищно настаняване в общински жилища се извършва в съответствие с Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Към настоящият момент няма настанени в общински жилища.