Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

Цени на местни данъци и такси

Местните данъци и такси определени чрез нормативен акт от законодателството на Република България или приет нормативен акт на Общински съвет - Златица се заплащат в центъра за административно обслужване или по електронен път. 

Приетите нормативни актове за цените на данъците и таксите на територията на община Златица може да намерите в секция 

Нормативни актове на Общински съвет

 

Справка за задължения и плащания

Община Златица предлага услуга за проверка на дължимите данъци и такси онлайн. 

Линк към системата: 

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ