Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

НЧ „Христо Смирненски – 1889г.“

Адрес: пл. „Македония“ №1, гр. Златица

НЧ „Оборище – 1897г.“

Адрес: с. Петрич

Тел.: 0877 619 779

e-mail: ch.oborishte1897@abv.bg

НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1951г.“

Адрес: с. Църквище

e-mail: nikola_vaptsarov_1951@abv.bg

НЧ „Просвета – 1915г.“

Адрес: с. Карлиево