Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2021
Бюджет 2023 г.
Дата на публикуване: 09.10.2023

Бюджет 2022 г.
Дата на публикуване: 27.07.2022

Бюджет 2021 г.
Дата на публикуване: 09.04.2021