Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021
Отчети към 30.09.2023 г. (Трето тримесечие)
Дата на публикуване: 09.11.2023

Отчети към 30.06.2023 г. (Второ тримесечие)
Дата на публикуване: 25.07.2023

Отчети към 31.03.2023 г.(Първо тримесечие).
Дата на публикуване: 16.06.2023

Отчети към 30.09.2022 г. (Трето тримесечие)
Дата на публикуване: 28.10.2022

Отчети към 30.06.2022 г. (Второ тримесечие)
Дата на публикуване: 27.07.2022

Отчети към 31.03.2022 г.(Първо тримесечие)
Дата на публикуване: 28.04.2022

Отчети към 30.09.2021 г. (Трето тримесечие)
Дата на публикуване: 04.11.2021

Отчети към 30.06.2021 г. (Второ тримесечие)
Дата на публикуване: 26.07.2021

Отчети към 31.03.2021 г. (Първо тримесечие)
Дата на публикуване: 20.05.2021