Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.08.2023
Отчет 2022
Дата на публикуване: 22.08.2023

Годишен финансов отчет 2021
Дата на публикуване: 28.07.2022

Отчет 2021
Дата на публикуване: 21.03.2022

Отчет 2020
Дата на публикуване: 26.08.2021