Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KJ1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q6

Обявления и съобщения по ЗУТ

Обявленията по Закон за устройство на територията (ЗУТ) се публикуват в раздел "Актуално", под-раздел "Обявления", със Заглавие "Обявление на основание чл. xxx, ал. x от закона за устройство на територията (ЗУТ) от дд.мм.гггг". За да ги намерите моля използвайте търсачката в под-раздел "Обявления", като напишете "ЗУТ".

 

 

 

 

Зареждане ...