Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 424 от 17.09.2021 относно местата за обявяване на избирателните списъци за изборите на 14.11.2021 г.

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 26.06.2023