Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 213 от 18.05.2021 относно образуването на избирателни секции за изборите на 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 26.05.2021
Последна актуализация: 26.06.2023