Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 96 от 27.02.2023 относно секция за гласуване на хора с увреждания в изборите на 02.04.2023

Дата на публикуване: 27.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023