Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 54 от 06.02.2023 относно образуването на избирателни секции за изборите на 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 26.06.2023