Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 479 от 06.10.2023 относно подвижна избирателна секция в изборите на 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 09.10.2023
Последна актуализация: 09.10.2023