Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 376 от 14.08.2023 относно местата за обявяване на избирателните списъци за изборите на 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 14.08.2023
Последна актуализация: 14.08.2023