Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 375 от 14.08.2023 относно образуването на избирателни секции за изборите на 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 14.08.2023
Последна актуализация: 14.08.2023