Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 143 от 27.03.2023 относно продажбата на алкохол в предизбория ден за изборите на 02.11.2022 г.

Дата на публикуване: 28.03.2023
Последна актуализация: 26.06.2023