Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 109 от 07.03.2023 относно подвижна избирателна секция в изборите на 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 07.03.2023
Последна актуализация: 26.06.2023