Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 451 от 29.09.2022 относно продажбата на алкохол в предизбория ден за изборите на 02.11.2022 г.

Дата на публикуване: 29.09.2022
Последна актуализация: 26.06.2023