Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 428 от 16.09.2022 относно подвижна избирателна секция в изборите на 02.10.2022 г.

Дата на публикуване: 16.09.2022
Последна актуализация: 26.06.2023