Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 411 от 07.09.2022 относно секция за гласуване на хора с увреждания в изборите на 02.10.2022

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 26.06.2023