Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT28E7
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2810

Заповед № 371 от 26.08.2022 относно секция за гласуване на хора с увреждания в изборите на 02.10.2022 (Отменена със заповед № 411 от 07.09.2022 г.)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 26.06.2023

ЗАПОВЕД

№ 371/ 26.08.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал.1 от ИК и Решение № 1328- НС от 25.08.2022г на ЦИК

ОПРЕДЕЛЯМ:

Секция № 264700002, находяща се в гр. Златица, община Златица, пл. Македония №2, читалище „Христо Смирненски 1889“- партер, за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Гласуването на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас да се осъществява съгласно Решение № 1328/НС от 25.08.2022г на ЦИК.

Телефонът и адресът , на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден са:

  • 0728/ 60 250; 0887 888 310
  • Гр. Златица, община Златица, пл. „Македония“№ 1- партер.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Илия Македонски- зам. кмет на  Община Златица. Заповедта да се оповести публично на официалния сайт на общината- https://zlatitsa.egov.bg  и да се изпрати на Районната избирателна комисия София област (РИК-26).

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ
Кмет на Община Златица