Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Зелената седмица в Община Златица

Дата на публикуване: 29.04.2022
Последна актуализация: 29.04.2022

Във връзка с отбелязване на Зелената седмица в Община Златица, с финансовата подкрепа на Аурубис България АД, бяха засадени цветни насаждения в централните части на града и трите населени места-Петрич, Църквище и Карлиево.

Благодарение на съвместната инициатива на Община Златица и Аурубис България АД, части от населените места придобиха красива и привлекателна визия. Нека да я поддържаме и опазваме.