Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Намери се решение на проблема с питейната вода в Карлиево

Дата на публикуване: 22.04.2024
Последна актуализация: 22.04.2024

В последните две седмици беше извършен текущ ремонт на водохващателни съоръжения в пояс I на вододайната зона за питейно водоснабдяване на с. Карлиево.
Дебитът на старото водохващане не беше достатъчен, за да снабдява жителите на селото с постоянна течаща вода, като през последните две години в с. Карлиево се налагаше да се карат регулярно цистерни с вода.

С направения ремонт на дренажните съоръжения, дебитът се увеличи и в момента е достатъчно за захранването с вода за нуждите на жителите на селото. Община Златица изказва благодарности към ръководството на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД за финансовата подкрепа, с която се осъществиха ремонтните дейности по водохващането. От предприятието за пореден път показаха своята ангажираност към проблемите на местните общности. “Благодаря на Дънди Прешъс Металс Челопеч за подкрепата и се надявам, че най-накрая намерихме дългосрочно решение на проблема с питейната вода в с. Карлиево.” - коментира кметът на община Златица инж. Любомир Цветков при огледа на приключилите ремонтни дейности. Инж. Цветков беше придружаван от своя заместник Илия Македонски и кмета на с. Карлиево Ненко Миндилов.