Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Инж. Любомир Цветков подписа първите договори с МРРБ

Дата на публикуване: 01.04.2024
Последна актуализация: 01.04.2024

Кметът на община Златица инж. Любомир Цветков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков подписаха първите два договора, касаещи финансирането на два инфраструктурни инвестиционни проекта.

Официално се подписаха договорите за Доизграждане и реконструкция на Главен канализационен колектор ІІ етап и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа в гр. Златица, чието финансиране е в размер на 2 588 700.00 лева, както и договора за Реконструкция на улици в гр. Златица с финансиране - 2 485 200.00 лева.

В началото на ноември миналата година екипът на Любомир Цветков подаде три инфраструктурни инвестиционни проекта към Министерство на финансите, които да бъдат включени като приложение в проектобюджета за 2024 г. На 21 декември Народното събрание прие окончателно на второ четене държавния бюджет и трите проекта ще бъдат финансирани.