Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ПРИЕТ Е БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Дата на публикуване: 01.04.2024
Последна актуализация: 01.04.2024

На свое заседание в петък Общинския съвет прие бюджета на община Златица. Общинските съветници нямаха съображения и приеха без дискусия и Програмата за управление на общината, представена от кмета инж. Любомир Цветков.

За пореден път обаче съветниците отхвърлиха предложението на общинската администрация, касаещо дървата за огрев на лица до 18 годишна възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 70% и лица над 80 г. Съветниците забраниха и промишления дърводобив, с което лишават от възможност община Златица да генерира допълнителни приходи в бюджета си.

 

ОбС Златица прие докладните записки на кмета на Общината и взе две важни решения за жителите на селата Църквище и Карлиево. Ще бъде възложена изработката на проект за инвестиционна инициатива за нов довеждащ водопровод за с. Църквище и проект за инвестиционна инициатива за авариен  довеждащ водопровод за с. Карлиево.

 

Кметът на Златица предложи да му се гласува минималната заплата. “Заварихме община Златица в тежко финансово състояние. Затова в предложението, което представихме пред общинските съветници, заплатата на кмета на община Златица да е минималната”, поясни при внасянето на точката инж. Любомир Цветков.

 

Другият основен мотив, който той изтъкна за това предложение е, че заплатата на председателя на Общински съвет зависи от кметската заплата, а тя се изплаща от данъците на местните граждани, които формират местните проходи в общинския бюджет. “Сами разбирате, уважаеми жители на община Златица, че няма как председателят на Общински съвет, който не идва в самата община с дни, ще трябва да взима висока заплата, която е от местните дейности – това при подобно финансово състояние на общината не мога да приема”, подчерта Любомир Цветков.

 

Общинските съветници оставиха без решение точката за заплатата на кмета.

 

С 11 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ общинските съветници гласуваха заплатите на кметовете на селата, с което им определиха 2500 лв. месечно възнаграждение + допълнителен клас за прослужено време.