Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Общинските съветници отказаха да гласуват бюджета за 2024 г.

Дата на публикуване: 05.03.2024
Последна актуализация: 05.03.2024

Общинските съветници отказаха да гласуват бюджета за 2024 г.На провелото се заседание на Общинския съвет в четвъртък общинските съветници отказаха да разгледат и гласуват бюджета на община Златица за 2024 г. Това поставя общината в изключително затруднено положение и увеличава невъзможността да се покрият наложителни разходи, касаещи жителите на Златица и селата.

Към този момент финансовото състояние на община Златица е изключително лошо, екипът на Любомир Цветков наследява финансов дефицит от близо 800 000 лв. Според изготвената от общинската администрация справка за разходите през предния мандат се наблюдават следните цифри: 249 232 лв. за тържества, рекламни материали, декорация и пр. 120 237 лв. са били похарчени за подаръци, медийни участия и др. Има и неразплатени средства по сключени договори и споразумения, като такива към МБАЛ "Пирдоп" в размер на над 50 000 лв., за междуселищен превоз 27 000 лв. и др.

 

Общинските съветници отложиха за следващо заседание да разгледат предложението на кмета на общината за дългосрочен безлихвен заем, с който да се платят основните разходи. "Средствата от заема, ще бъдат използвани и за първоначално финансиране на големите инфраструктурни проекти за 2024 г. - проекти, от които общината има огромна нужда да се случат. Държа да подчертая пред присъстващите граждани в залата, че отговорността за неслучването на така наложителните проекти, се стоварва именно върху плещите на съветниците, които отказват да го гласуват." - каза инж. Цветков. По думите му заради огромната дупка, която е наследена, общината е изправена пред невъзможността да разплаща основните си разходи.
 

За пореден път съветниците отказа да  приемат и предложението на община Златица за снабдяване с дърва за горене на лица до 18 годишна възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 70% и лица над 80 годишна възраст през 2024г. Така тези жители на община в Златица са поставени в риск да не могат да се отопляват. На въпрос от гражданин, касаещ кои са точно тези хора, които ще се възползват от тази социална придобивка, кметът на общината отговори: "Дори да Ви бъде предоставен списък с хората, които могат да се възползват от този инструмент, Вие нямате право да получавате информация относно техните доходи. Затова са правилата, които Общинския съвет създава, за да може да се изготвят критериите. В тях ще бъде ясно записано кои лица имат право на подобна социална придобивка, а не кои Вие лично знаете поименно."