Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Златица получи нов автобус за превоз на ученици

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 26.02.2024

Община Златица получи днес нов автобус за превоз на учениците до СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ПГ „Златица“. Автобусът марка AKIA e с 35+1 места. Той ще попълни автобусния парк на общината, който включва още два автобуса с 35 места и други два по-малки автобуса за 15 и 10 ученика.


Общината е сред одобрените от Министерство на образованието и науката 15 общини от цялата страна, които получават нови автобуси за превоз на учениците.