Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Започва ремонт на улица “8-ма“ в с. Църквище

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

Започва ремонта на улица “8-ма” в с. Църквище. Улицата е с дължина 120м., ширина 4,50м. Цялостният ремонт ще включва полагане на несортиран трошен камък, полагане на един пласт неплътен асфалтобетон и един износващ пласт. Ще бъдат демонтирани бордюрите от двете страни на улицата и ще се монтират нови. Средствата за извършването на ремонта са осигурени от субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет.