Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Близо 650 хиляди лева са планираните в бюджета разходи за събиране и депониране на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

Преминаха срещите на екипа на община Златица с жителите на общината по повод обсъждане на предложението за повишаване на местните данъци и таксата за битовите отпадъци. Като община Златица благодари сърдечно на всички граждани, както и на председателят на общинския съвет г-н Младен Медаров и общинските съветници, за конструктивния диалог и предложения.

Такса битови отпадъци не е увеличавана от 2013 г. През миналата година е събрана такса в размер на 470 000 лв. За 2024 г. се предлага увеличение на тази такса и да се съберат 594 000 лв. Планираните в бюджета разходи за събиране и депониране на отпадъците са 648 000 лв.

 

Дори с планираното увеличение на таксата не се покриват необходимите разходи за тази дейност и ще се налага Общината да покрива разликата от други приходи. Цените на оператора на депото за отпадъци са нереално високи и общината ще търси варианти за разтрогване на договора. Идеята е да се създаде общинско дружество, което да депонира и разделя отпадъците.

 

Относно данък сгради се предлага минимално увеличение от 2,5 на 3,5 промила. Средствата от този данък се използват за осъществяване на ремонтни дейности на общинските сгради. Предлаганото увеличение е с цел да се подобрят условията за живот на всички граждани на община Златица. Очакваното увеличение на приходите от данък сгради е около 65 000 лв., като годишната инфлация е по-голяма от предложеното увеличение.

 

Подобни срещи ще бъдат провеждани редовно, за да могат жителите на град Златица и селата да бъдат информирани какви стъпки предприема ръководството на общината по различни казуси.