Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Любомир Цветков: Общината винаги ще бъде съпричастна към проблемите на хората с увреждания.

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. Това е денят за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания и за тяхното пълноправно участие в обществения живот.

Кметът на община Златица Любомир Цветков уважи поканата и поздрави Дружеството на инвалидите в общината. Присъединявам се към вас при отбелязването на Международния ден на хората с увреждания и искам да изразя искреното си с уважение, каза пред присъстващите Любомир Цветков. Кметът на община Златица изказа и възхищението си волята и надеждата, с които хората с увреждания отстояват правото си на достоен живот.


Цветков увери членовете на Дружеството на инвалидите, че екипът на общината ще работи отговорно и ще бъде съпричастен към решаването на проблемите им и ще оказва подкрепа към осигуряване на пълноправното им включване в обществения и социален живот.