Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Празник на възрастните хора 01.10.2023.

Дата на публикуване: 05.10.2023
Последна актуализация: 05.10.2023

С финансовата подкрепа на общината Златица, Пенсионерските клубове в града и селата Църквище, Карлиево и Петрич, организираха тържествени събития, с които бе отбелязан празника на възрастните хора (01.10.2023).