Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Златица извършва почистване от наноси и растителност на река ,,Куру дере”, в участъка от мост на ул. Тополница по течението на реката до мост на ГП 1-6.

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 26.07.2023

Община Златица извършва почистване от наноси и растителност на река ,,Куру дере”, в участъка от мост на ул. Тополница по течението на реката до мост на ГП 1-6.

Предстои почистване и на река ,,Балъм дере” покрай ул. Свищи плаз, в участъка от ж. п. мост в посока юг.