Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

„Асоциация на българските градове и региони" връчи годишните си национални награди за 2023 г.

Дата на публикуване: 09.06.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

Събитието се състоя в "Хайт реджънси, Правец". Около 100 души, между които, кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети, съветници, членове, партньори и приятели на Асоциацията участваха в конференция и съпровождащата я церемония, на която се раздадоха IX-те годишни национални награди на АБГР.

Годишните национални награди на Асоциацията, тази година, бяха в 30 категории. Освен за успешно управление, общините бяха отличени за реализираните инвестиции в природата и хората; за развитие на спорта и младежките дейности; за запазване и популяризиране на културно-историческото наследство; за въвеждане на иновативни подходи в управлението на общината и др. Основният критерий на журито за определяне на призьорите бяха реализираните общински проекти с ясни и устойчиви резултати.

Събитието се реализира в партньорство с Виваком България ЕАД.

Община Златица бе удостоена с наградата на Асоциацията на българските градове и региони в категория "традиционни празници и обичаи" - за високо ниво на организация и провеждане на културните прояви и празници в общината. Заслужената награда е плод на усилията и професионализма на общинска администрация, на активността на жителите на общината, на труда на самодейните колективи и техните ръководства и на партньорството с компаниите - Аурубис, Елаците-Мед АД, Дънди Прешъс Металс, които осигуриха финансовата подкрепа.