Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Започна раздаването на компостери за домашно компостиране

Дата на публикуване: 13.02.2023
Последна актуализация: 13.02.2023

Уважаеми съграждани,

На 13.02.2023г. в гр.Златица започна раздаването на компостери за домашно компостиране, по проект № BGENVIRONMENT – 4.004-0018 „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини“.