Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Със средства от бюджета, Община Златица ремонтира южната част от оградата на ПГ "Златица"

Дата на публикуване: 02.12.2022
Последна актуализация: 02.12.2022

Със средства от бюджета, Община Златица ремонтира южната част от оградата на ПГ "Златица". Беше възстановена бетонната част и върху нея монтирана ажурна. Изпълнител на ремонта бе фирма "Симстрой".