Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Екипът на община Златица с организирани срещи по места

Дата на публикуване: 22.11.2023
Последна актуализация: 22.11.2023

В сайта на община Златица са публикувани предложенията за промяна в местните данъци и такси. За да бъде разяснена тази мярка и да се обясни защо се налага промяната в детайли, лично кметът Любомир Цветков и служителите от общинска администрация, които отговарят за този сектор, започват срещи във всички населени места на общината.

ГРАФИК:

28.11 (вторник) – 10:00 часа – с. Карлиево - Пенсионерски клуб;
28.11 (вторник) – 17:00 часа – гр. Златица – Малката зала в читалище „Христо Смирненски"
29.11 (сряда) – 17:00 часа – с. Петрич - Столът в училището
30.11 (четвъртък) – 17:00 часа – с. Църквище – Салонът в читалище „Никола Йонков Вапцаров"

Заповядайте, за да изразите мнение и зададете своите въпроси!

Дата: 18.11.2023