Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

На 17.10.2022 г. започна подмяната на водопровода по ул. „Медет“.

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 18.10.2022

Състоянието на водопроводната система е изключително тежко, което наложи аварийно да бъде подменено. Община Златица организира дейностите по подмяната на водопроводните тръби със съдействието на ВиК – София – област и предприятията в района. Частите, необходими за тази подмяна са осигурени с материално дарение от „Дънди Прешъс Металс“ Челопеч. Каменната фракция за насип е осигурена с материално дарение от „Елаците – Мед“ АД.

Изпълнението на подмяната ще бъде извършено от ВиК – София – област, клон Златица.
Община Златица изказва благодарност на г –н Иван Иванов – управител на ВиК София – област за създадената организация, както и на проф. Илия Гърков и инж. Драгомир Драганов за проявеното разбиране и осигурените материални дарения.

Обръщаме се към живеещите граждани на ул. „Медет“ да проявят разбиране за временните неудобства, които ще им бъдат създадени, както и на преминаващите по улицата автомобили.