Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Започва цялостно асфалтиране на улиците "Кашана", "Оборище", "Рад Радев" и "Полковник Мадрикин", които са част от проект: " Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция/рехабилитация на пътна настилка на част от уличната мрежа в град Златица"

Дата на публикуване: 15.10.2022
Последна актуализация: 15.10.2022