Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Данни за възложителя: 

БУЛСТАТ: 000776464

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1

П.К. 2080

Ел. поща: ob_zlatica@mail.bg / kao@zlatitsa.bg

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

 

Обществени поръчки след 14.06.2020г.

От 14.06.2020г. влиза в употреба Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която служи за обявавяне на едно място на обществени поръчки от всички органи на държавата. 

Линк към профила на Община Златица в ЦАИС ЕОП

 

Обществени поръчки до 14.06.2020г.

Информация за обществените поръчки преди преминаване към употребата на ЦАИС ЕОП може да намерите в архивният сайт на община Златица.

Линк към профила на купувача в архивен сайт на Община Златица